"Młodzi Tworzą Sztukę" - cykliczny program edukacyjno-kulturalny, rozpoczęty w 2011 r. z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie, w ramach Konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka". Jego głównym celem jest wspieranie rozwijania zdolności plastycznych dzieci i młodzieży z chojnowskich szkół. W każdej edycji realizowany jest inny temat łączący różne formy edukacji plastycznej.

Autorem logo programu jest Aleksander Mazurek, a baneru strony www Damian Wdowiński - uczestnicy I edycji "Młodzi Tworzą Sztukę".

 

                                    "Młodzi Tworzą Sztukę: Natura"


II edycja programu "Młodzi Tworzą Sztukę" - realizowana w 2012 r., złożona z kilku  przedsięwzięć skierowanych do młodzieży z chojnowskich szkół ponadpodstawowych. Natura to temat spajający działania o charakterze plastycznym. Program realizowany był we współpracy ze szkołami - pod kierunkiem Jadwigi Jędrzejczyk, malarki i instruktora plastyki oraz informatyków: Arkadiusza Rybczyńskiego, Andrzeja Urbana oraz Dariusza Wołoszyna.                              
                                            (szerokość: 375 / wysokość: 527)


                   


 

Uczestnicy warsztatów plastycznych "Natura" prowadzonych przez Jadwigę Jędrzejczyk:

Gimnazjum nr 1:

Alicja Jaśkiewicz

Marlena Kozłowska

Aleksandra Najda

Dominik Podziewski

Zuzanna Sambor

Karolina Szaban

Gimnazjum nr 2:

Kamila Chochołowicz

Amelia Kamińska

Dariusz Kopyra

Kamila Kulińska

Adam Marciniec

Eliza Sandulska

Julia Silldorff

Powiatowy Zespół Szkół

Damian Młyńczak

Marek Owsianicki

Marcin Świątek

Katarzyna Ziembowska
 

Strona projektu "Młodzi Tworzą Sztukę" prowadzonego pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie